Els 4 fracassos en el lideratge d'equips

Com el Team Leader pot influir en el compromís, la productivitat i felicitat dels seus equips

Falta de compromís

El 85% d’empleats a nivell mundial no se senten compromesos amb la seva organització.

Objectius poc clars

Només el 50% dels treballadors té clar què s’espera realment d’ells a la feina.

Absència de lideratge

Una gran cultura empresarial depèn, en un 70%, del coneixement, les habilitats, i el talent del team leader.

No hi ha feedback

Només el 30% dels empleats sent que el seu mànager els involucra en l’establiment i seguiment dels objectius.

Flow & Agile és l'única metodologia que aborda la fluïdesa i agilitat alhora!

¿Que pot canviar una cultura fluïda i àgil?

COL·LABORADORS

Ens costa fidelitzar als nostres col·laboradors = fugida de col·laboradors
Poca iniciativa dels col·laboradors, no tenim els objectius clars
No sabem si tenim el talent que necessitem i no està ben alineat als reptes empresarials

CULTURA

No tenim una estratègia holística de transformació cultural
Estem focalitzat en el procés i no en els resultats
El mercat va més ràpid dels nostres esforços

EQUIPS

Desconeixem l’estat dels nostres equips, les palanques d’acció i no tenim dades reals i mesurables.
Manca de cohesió de l’equip, ens falta fluïdesa i agilitat. Falta comunicació & feedback

líders

Els nostres Teams Leaders no estan preparats per a una organització fluïda i àgil
Els nostres líders utilitzen comdaments tradicionals i els costa identificar el talent en els seus equips

Diverses maneres en què Flow us pot donar suport …

Àrees de people & culture
Transformació cultural cap a una cultura fluida i àgil, redisseny de totes les pràctiques i maneres de treballar per crear i fomentar un entorn de seguretat psicològica amb Flow.

Compromet el talent
Donar resposta als reptes empresarials amb el talent dels teus col·laboradors i accelerar el “speed to market” amb Flow.

Crea una cultura àgil i fluïda
Anticipar-se a les necessitats del client, mantenir una cultura emprenedora i orientada a l’èxit amb Flow.

Coneixer les dades ocultes i les palanques d’acció dels equips
Identifica les oportunitats de millora en temps real i elimina els obstacles per guanyar fluïdesa i agilitat. Alinear l’equip al propòsit empresarial amb Flow.

Elevar el compromís dels col·laboradors
Millorar la productivitat i benestar dels equips i mantingues la seva motivació amb Flow.

Desenvolupament del lideratge àgil
Una nova generació de líders orientats al desenvolupament d’equips empoderats. D’una mentalitat de rendiment individual a una d’equip amb Flow.

Equips empoderats
Accelera els resultats amb equips autodirigits, crear una cultura d’autoaprenentatge i de xarxes col·laboratives que permetin la innovació i comprometin el talent amb Flow.

Els nostres clients van millorar en:

0 %
Nivell d'flow
0 %
Objectius clars
0 %
Compromís i propòsit

Total:

0
Mesures de flow

* datos consolidados de la plataforma Beat Flow

btn-flowguide-cat-verde

SEGUEIX DESCOBRINT LA NOSTRA CIÈNCIA

Digues hola!